Preskoči na vsebino

ZGODBE

Predavati v Južni Afriki

Predavati v Južni Afriki

Predavati v tuji državi je velik izziv. Predavatelj je soočen z novo kulturo komuniciranja ter študenti z drugačnim ozadjem in znanjem. Izziv je toliko večji za predavatelja na področju prava, saj je ob tem soočen še z drugačnim pravnim sistemom in družbenim okoljem. Vse to so razlogi, da sem se odločil za kratko Erasmus+ izmenjavo v Južni Afriki, ki je nudila kulturno in predavateljsko izkušnjo brez primere in bi jo brez zadržkov priporočal kateremu koli kolegu.

Izbira institucije v Južni Afriki ni bila težavna, saj imamo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru vzpostavljeno že dalj časa trajajoče sodelovanje s Katedro za kazensko in procesno pravo Pravne fakultete na Univerzi Nelson Mandela. Katedra je izkazala veliko zanimanje za področje Evropskega kazenskega prava, zato sem za tamkajšnje študente pripravil dve predavanji s tega področja. Prvo je predstavljalo uvodno predavanje oziroma predstavitev krovnega pojma Evropskega kazenskega prava ter različnih področij, na katera se to nanaša. Drugo predavanje pa je zadevalo sovražni govor na spletu. Tudi pri tej predstavitvi je bil poseben poudarek na zakonodaji Evropske unije in zadevni konvenciji Sveta Evrope.

Ob predavanjih sem velik del časa v Južni Afriki posvetil tudi mreženju in načrtovanju prihodnjih aktivnosti. S prof. dr. Deonom Erasmusom, predstavnikom katedre, sva nadaljevala pripravo članka o žvižgačih v kazenskem postopku. Govora je bilo tudi o možnosti sodelovanja strokovnjakov iz UM na poletni šoli o kibernetski kriminaliteti, ki jo Univerza Nelson Mandela pripravlja v septembru 2023, pa tudi o možnosti prijavljanja skupnih projektov. V načrtu je tudi razširitev sodelovanja s področja kazenskega prava na področja civilnega procesnega prava in družinskega prava.

Že tekom predavanja je Pravna fakulteta javnost z izmenjavo seznanila s pomočjo družbenih omrežij. Po prihodu domov pa je sledil še sestanek s katedro in drugimi deležniki, ki so jih zanimale izkušnje iz tujine. Gre za metode, s katerimi smo ciljali na učinkovito diseminacijo izmenjave tako med zaposlenimi in študenti kot tudi med širšo javnostjo.

Kakršna koli mednarodna izkušnja osebo venomer bogati – ne zgolj kot predavatelja, temveč tudi kot človeka. Posredno so takšne izmenjave koristne tudi za fakulteto in univerzo, v okviru katere predavatelj deluje. To velja toliko bolj za izmenjave v državah, ki so od Slovenije geografsko in kulturno oddaljene. Zato vsem kolegom priporočam, da se skušajo udeležiti izmenjave ne zgolj znotraj EU, temveč tudi v državah zunaj varnih meja Evrope.

asist. Jan Stajnko
Pravna fakulteta

Združena mobilnost v kombinaciji poučevanja in usposabljanja (STA/STT)
Port Elizabeth, Južna Afrika
Obdobje izmenjave: april 2023

Deli objavo:
Zapri