Preskoči na vsebino

PRIJAVA

V razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

UM si pridružuje pravico, da v primeru spremenjenih finančnih pogojev, nedoseganja zahtevane realizacije ali izrednih pogojev spremeni oz. dopolni pogoje financiranja in roke upravičenosti razpisa, ki jih lahko opravi kadar koli. Vse spremembe in novosti bo UM objavljala na tem spletnem mestu.

 

ZAHTEVE GLEDE VIZUMA IN DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE

Udeleženci v projektih Erasmus+ bodo morda morali pridobiti vizum za bivanje v tujini v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, ali tretji državi, ki ni pridružena programu, kjer poteka aktivnost. Zagotoviti morajo, da so zahtevana dovoljenja (vizum za kratko- ali dolgoročno bivanje ali dovoljenje za prebivanje) urejena pred začetkom načrtovane aktivnosti. Priporoča se, da se dovoljenja vnaprej zahtevajo od pristojnih organov, saj lahko postopek traja več tednov. Nacionalne agencije in Izvajalska agencija lahko zagotovijo več nasvetov in podpore glede vizumov, dovoljenj za prebivanje, socialne varnosti itd. Portal EU o priseljevanju vsebuje splošne informacije o vizumih in dovoljenjih za prebivanje za kratko- in dolgoročno bivanje: https://ec.europa.eu/immigration/.

 

UPORABNE POVEZAVE

Vse informacije v zvezi s programom Erasmus+ so dostopne na naslednji spletni povezavi: https://www.cmepius.si/objave/razpis/razpis-erasmus-2023/

Prednostne naloge posebnega nacionalnega pomena:

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2022/05/Prednostne-naloge-nacionalnega-pomena_TI_2023.pdf

Vodnik za prijavitelje:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-04/ErasmusplusProgramme-Guide2023-v3_en.pdf

Informacije o vsebini listine ECHE, dodeljenih listinah ECHE, ECHE self-assessmenttool itn. so dosegljive na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en

Združenje IMOTION ureja spletno platformo http://staffmobility.eu/staff-week-search, kjer se objavljajo ponudbe različnih izvajalcev organiziranih usposabljanj in izobraževanj.  Na tej spletni platformi je objavljenih veliko usposabljanj, ki ne izpolnjujejo pogojev tega razpisa! V skladu z določili razpisa se lahko za sofinanciranje prijavijo le zaposleni na določenih delovnih mestih, ki na matični instituciji UM opravljajo delo na strokovnem področju, ki je tema posameznega usposabljanja.

Zapri