Preskoči na vsebino

PRIJAVA

RAZŠIRJANJE UČINKOV IN UPORABA REZULTATOV MOBILNOSTI PROGRAMA ERASMUS+

Program Erasmus+ se izvaja kot del mednarodnega programa, ki si prizadeva za vseživljenjsko učenje in podporo evropskim politikam na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa.

Z aktivnostmi razširjanja in uporabe rezultatov je treba predstaviti delo, ki je bilo opravljeno s sofinanciranjem iz projekta Erasmus+.  Pričakuje se, da bo na podlagi izmenjave rezultatov, pridobljenih izkušenj in ugotovitev zunaj kroga sodelujočih organizacij imela lahko tudi širša skupnost dolgoročne koristi od del, ki so prejela sredstva EU, in da se bodo spodbujala prizadevanja organizacije v zvezi s cilji programa Erasmus+.

Udeleženci programa Erasmus+ so v skladu s pravili programa dolžni zagotoviti razširjanje učinkov in uporabo rezultatov mobilnosti.

Udeleženci mobilnosti morajo:

    1. pripraviti in skupaj s prijavo poslati načrt razširjanja učinkov in uporabe rezultatov Erasmus+ mobilnosti pri nadaljnjem delu;

  2. poročati o izvedbi razširjanja in uporabi rezultatov mobilnosti pri nadaljnjem delu preko spletnega poročila, ki ga bodo prejeli na svoj elektronski naslov nekaj mesecev po zaključku mobilnosti.

Zapri