Preskoči na vsebino

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

1. Osnovni pojmi

Lastnik (v nadaljevanju: Lastnik), skrbnik in upravljalec (v nadaljevanju: Skrbnik) spletnega mesta in domene erasmusplus.um.si je Univerza v Mariboru – Služba za mednarodno sodelovanje, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova erasmusplus.um.si

Uporabnik spletne strani je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu erasmusplus.um.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

2. Sprejem in veljavnost splošnih pogojev

Uporabnik je zavezan upoštevati te Splošne pogoje (pogoji uporabe). Uporabnik z uporabo spletnih strani erasmusplus.um.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

Pogoji uporabe določajo značilnosti uporabe spletne strani erasmusplus.um.si in veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi pogoji uporabe veljajo takoj, ko so objavljeni na spletni strani erasmusplus.um.si, in zamenjajo obstoječe pogoje uporabe spletne strani.

Vsi uporabniki spletne strani erasmusplus.um.si so pri uporabi IKT-rešitev dolžni spoštovati in ravnati skladno s splošnimi pogoji uporabe oziroma splošnimi pogoji poslovanja teh spletnih strani in IKT-rešitev ter upoštevati informacijsko varnostno politiko Univerze v Mariboru – Službe za mednarodno sodelovanje.

3. Dostopnost

ERASMUSPLUS.UM.SI omogoča dostop za uporabo spletne strani vse dni v letu, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše prekinitve tehnične narave. Če gre za daljše načrtovane prekinitve ob večjih tehničnih posegih, bo obvestilo o motnjah objavljeno najmanj tri dni pred pričetkom del.

4. Cena storitev

Vse osnovne storitve spletne strani erasmusplus.um.si so za uporabnike brezplačne.

5. Univerza v Mariboru ni odgovorna za:

  • kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske opreme ali strojne opreme ERASMUS PLUS – UM;
  • morebitne poškodbe programske ali računalniške opreme, s katero obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno stran erasmusplus.um.si;
  • slabo delovanje ali nedelovanje spletne strani erasmusplus.um.si zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja;
  • motnje delovanja spletne strani erasmusplus.um.si, ki so posledica višje sile;
  • za škodljive posledice uporabe vsebin spletne strani um.si, za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost; Podatki na erasmusplus.um.si so informativne narave.

6. Pravice intelektualne lastnine

Vsa gradiva (vsebina spletnih strani, dokumenti, logotipi, teksti, slikovno gradivo ipd.) na spletni strani  so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

S spletne strani erasmusplus.um.si je prepovedano prodajati reproducirati, spreminjati, distribuirati ali kakorkoli drugače uporabiti katerikoli del ali celoto spletne strani erasmusplus.um.si.

Vsa gradiva (dokumenti, smernice, navodila, priročniki ipd.) na spletni strani erasmusplus.um.si, ki so nastala pri izvajanju javnega razpisa, so dostopna vsem uporabnikom spletne strani.

7. Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev uporabe sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP-naslovom, uporabiti za namen preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletne strani.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Lastnika.

8.   Reševanje sporov

Za reševanje sporov je pristojno krajevno in stvarno pristojno sodišče.

Zapri