Preskoči na vsebino

VPRAŠANJA

Pogosta vprašanja in odgovori

Se lahko prijavim na Erasmus+ študijsko izmenjavo, če sem izredni študent?

Da, izredni študentje imajo enake pravice do Erasmus izmenjave kot redno vpisani študentje.

Se lahko prijavim na Erasmus+ študijsko izmenjavo, če sem poleg študija zaposlen/a?

Študenti, ki so istočasno tudi zaposleni, se lahko prijavijo na razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju študijske izmenjave ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Ali se lahko v istem študijskem letu udeležim izmenjave na dveh različnih institucijah?

Seveda, na voljo imate do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko študija in/ali praktičnega usposabljanja udeležite tudi večkrat. Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.

Do katerih štipendij sem upravičen?

Študent je upravičen do osnovne Erasmus+ finančne dotacije, pod določenimi pogoji pa lahko zaprosi še za:

  • dodatek za študente z manj priložnostmi;
  • podpora za vključevanje za udeležence (študenti s posebnimi potrebami);
  • dodatek za zeleno potovanje;
  • dodatna sredstva iz naslova Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS Ad futura.
Kaj je Learning Agreement (LA) oz. študijski sporazum?

Learning Agreement ali študijski sporazum je dokument, v katerega vpišete predmete, ki jih boste opravljali v tujini (tabela A), in predmete, ki se vam bodo po vrnitvi priznali na matični fakulteti (tabela B). Potrjen mora biti s strani vas, domačega Erasmus+ koordinatorja in tujega Erasmus+ koordinatorja.

Kje si lahko izberem predmete?

Študent mora na spletni strani partnerske univerze preveriti, katere obveznosti lahko opravi v izbranem semestru, v katerem jeziku so predavanja za izbrane predmete na partnerski instituciji in sestavi ustrezen študijski sporazum.

Kdaj si uredim študijski sporazum?

Študijski sporazum »Learning Agreement« mora biti obvezno potrjen s strani študenta, Erasmus koordinatorja na matični fakulteti UM in odgovorne osebe na partnerski instituciji v tujini pred odhodom študenta na študijsko izmenjavo v tujino.

Ali lahko spremenim Learning Agreement, ko sem že na Erasmus+ izmenjavi?

Da, v kolikor se s spremembami strinja Erasmus+ koordinator na matični in koordinator na tuji fakulteti.

Ali se mi bodo zagotovo priznale vse študijske obveznosti?

Študentu se po vrnitvi na matični fakulteti UM priznajo v tujini uspešno opravljene študijske obveznosti, ki so bile pred odhodom v tujino dogovorjene in potrjene s strani matične fakultete UM in gostujoče institucije v študijskem sporazumu (Learning Agreement). Minimalni pogoj programa Erasmus+ je, da morajo biti vse obveznosti, opravljene v času Erasmus+ študija v tujini, po vrnitvi priznane vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

Kje si uredim namestitev?

Študent pri partnerski instituciji sam preveri kakšne možnosti namestitve, pogoje glede zavarovanja, viz in dovoljenj za bivanje.

Zapri