Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Prijavni postopek

 1. Študent pri fakultetnem Erasmus koordinatorju preveri seznam razpoložljivih mest po študijskih področjih na partnerskih institucijah v tujini, ki so še na voljo študentom posamezne fakultete in jih niso zasedli študenti v prvem prijavnem roku.

  Informativni seznam je objavljen na naslednji povezavi: Medinstitucionalni sporazumi programa Erasmus+.

  Na tej spletni strani študenti najdejo naslednje informacije:

  – seznam partnerskih inštitucij po posameznih fakultetah Univerze v Mariboru,
  – področje študija, za katerega je sporazum podpisan in
  – število razpoložljivih mest za študente posamezne stopnje (s časom trajanja) po posamezni partnerski instituciji.

 2. Študent na spletni strani matične fakultete preveri s strani fakultete zahtevan postopek prijave (morebiti dodatno zahtevane interne dokumente) in kriterije izbora, v primeru da se bo na posamezno univerzo partnerico prijavilo več študentov, kot je razpoložljivih mest.

  Poleg pogojev razpisa lahko matična fakulteta določi dodatne kriterije (kot so motivacija študenta, mednarodna aktivnost študenta, znanje tujega jezika, akademski uspeh ipd.) in sama izbere primerne kandidate na razpisana mesta na partnerskih institucijah, vendar pa morajo biti vse zahteve v okviru postopka izbora transparentne, dokumentirane in dostopne vsem zainteresiranim že med samim prijavnim postopkom.

  Povezave na fakultetne strani so objavljene na strani FAKULTETNE POVEZAVE.

  Prosta mesta na partnerskih institucijah so omejena. Na podlagi prejetih prijav fakulteta izvede izbirni postopek, pri čemer ima prednost za posamezno mesto na tuji instituciji študent, ki je prej oddal popolno prijavo.

  Študent mora oddati elektronsko prijavo za Erasmus študij na spletni strani studentexchange.um.si. Dostop do spletne prijave je možen z digitalno identiteto Univerze v Mariboru. Ko je prijavnica izpolnjena, se potrdi s pritiskom na gumb »Confirm Application«.

  Prijava študenta je dokončna, ko je vsebinsko popolno usklajena in potrjena s strani fakultetnega Erasmus koordinatorja ter sporočena Službi za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti Univerze v Mariboru.

  ​V primeru, da partnerska univerza v tujini zahteva uradno nominacijo izbranih študentov, fakultetni Erasmus koordinatorji nominirajo izbrane študente. Fakultete lahko partnerski instituciji v tujini pošljejo nominacijo izključno le za toliko študentov in mesecev študija posameznega študijskega področja, kot je določeno v Medinstitucionalnem sporazumu Erasmus+.

  Elektronski naslovi Erasmus koordinatorjev in kontaktnih oseb na fakultetah so na voljo na spletni strani KOORDINATORJI.

 3. Študent mora na spletni strani partnerske univerze preveriti, katere obveznosti lahko opravi v izbranem semestru, v katerem jeziku so predavanja za izbrane predmete na partnerski instituciji in v spletnem orodju OLA: https://learning-agreement.eu/ sestavi ustrezen študijski sporazum »Learning Agreement«.

  Študent poskrbi, da študijski sporazum izpolni in predloži v elektronski podpis Erasmus fakultetnemu koordinatorju pravočasno, da je lahko ta posredovan partnerski univerzi do roka, ki ga le-ta določa. Matična fakulteta lahko za pripravo študijskega sporazuma določi dodaten rok.

  VODNIK ZA IZPOLNJEVANJE ŠTUDIJSKEGA SPORAZUMA V SPLETNEM ORODJU ONLINE LEARNING AGREEMENT (OLA) ZA ERASMUS+ IZMENJAVE ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI

 4. Študent na spletni strani partnerske institucije v tujini ali v mednarodni pisarni univerze gostiteljice preveri dodatne zahteve in postopke partnerske institucije v tujini, izpolni s strani institucije gostiteljice dodatno zahtevane dokumente in poskrbi, da so vsi dokumenti, ki jih zahteva partnerska institucija (univerza gostiteljica v tujini), pravočasno predani v podpis koordinatorju na matični fakulteti ter do roka posredovani na institucijo gostiteljico v tujini.

  Ti roki so na posameznih partnerskih univerzah določeni zelo različno. Večinoma od aprila do junija za študij v prvem semestru in od septembra do novembra za študij v drugem semestru.

  Študent se na matični fakulteti pozanima o postopku pošiljanja dokumentacije na univerzo gostiteljico. Na nekaterih fakultetah dokumentacijo na partnerske institucije pošljejo Erasmus koordinatorji ali mednarodne pisarne fakultet, medtem ko morajo študenti nekaterih fakultet dokumente v tujino poslati sami.

 5. Po obdelavi podatkov partnerske institucije sprejetim študentom pošljejo pisma o sprejemu (Acceptance letter) in potrdijo študijske sporazume.

  Študijski sporazum »Learning Agreement« mora biti obvezno potrjen s strani študenta, Erasmus koordinatorja na matični fakulteti UM in odgovorne osebe na partnerski instituciji v tujini pred odhodom študenta na študijsko izmenjavo v tujino. Priprava pogodbe o finančni dotaciji Erasmus+ je možna izključno po tem, ko je študijski sporazum potrjen s strani matične fakultete UM in univerze gostiteljice iz tujine.

 6. Ko študent od univerze gostiteljice iz tujine prejme pismo o sprejemu (Acceptance Letter) oz. potrjen prijavni obrazec (Application Form) in potrjen študijski sporazum (Learning Agreement) iz spletne strani studentexchange.um.si natisne prošnjo za pridobitev finančne dotacije Erasmus+, jo podpiše in skupaj s potrdili, prejetimi od univerze gostiteljice, pošlje na elektronski naslov: outgoing.erasmus@um.si

  Izpis prošnje za Erasmus finančno dotacijo je možen po potrditvi Erasmus fakultetnega koordinatorja.

  Študent lahko pod določenimi pogoji poleg Erasmus + finančne dotacije zaprosi še za:

  • dodatek za študente z manj priložnostmi;
  • podpora za vključevanje za udeležence (študenti s posebnimi potrebami);
  • dodatek za zeleno potovanje;
  • dodatna sredstva iz naslova Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS Ad futura.

  Več o finančni podpori programa Erasmus+ in dodatnih štipendijah na strani FINANČNA DOTACIJA IN DODATKI.

 7. Študent, ki se bo udeležil mobilnosti preko programa Erasmus+ je po pravilih programa dolžan opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred oz. ob začetku mobilnosti. 

  Spletna jezikovna podpora omogoča udeležencem in udeleženkam programa Erasmus+, da izboljšajo svoje znanje jezika, ki ga bodo potrebovali pri študiju in tako kar najbolje izkoristijo ponujeno priložnost izpopolnjevanje jezika s spletnimi jezikovnimi tečaji.

  Več informacij in povezavo na OLS program na strani OLS JEZIKOVNA PODPORA.

 8. Študent pri partnerski instituciji preveri tudi možnosti namestitve, pogoje glede zavarovanja, vize in dovoljenja za bivanje.

Za pomoč so voljo Erasmus koordinatorji in druge kontaktne osebe na fakultetah, seznam in kontakti so objavljeni na strani KOORDINATORJI.

Pomoč in koristne informacije nudi Erasmus Student Network Maribor (ESN Maribor), ki študentom  pomaga pri predhodni pripravi in navezovanju stikov s študenti iz kraja izmenjave.

Vse dokumente in obrazce lahko najdeš na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.

Zapri