Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Kam na Erasmus+ mobilnost?

Države, upravičene za sodelovanje v programu Erasmus+, so:

–   Države programa: države članice EU, Norveška, Islandija, Lihtenštajn, Severna Makedonija, Turčija, Srbija in

–   Partnerske države:  upravičene institucije iz drugih tretjih držav, ki niso pridružene programu.

Mobilnost se lahko izvede na:

  • partnerski visokošolski instituciji iz katerekoli države programa, ki je nosilka ECHE listine, in institucijah v partnerskih državah, s katerimi ima UM podpisan Erasmus+ medinstitucionalni sporazum. Seznam partnerskih institucij je priložen k razpisu;
  • ali v drugi organizaciji[1], ki je javna ali zasebna organizacija (brez listine ECHE) v državi programa,

dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja, mladine, raziskav in inovacij ter ima veljavno kodo OID.

Seznam aktualni Erasmus+ medinstitucionalnih sporazumov najdete tukaj.

Organizacije, ki niso upravičene do pridobitve statusa gostiteljice za mobilnost osebja v tujini, so institucije in drugi organi EU, vključno s specializiranimi agencijami (seznam je na voljo na spletišču http://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_sl), in organizacije, ki upravljajo programe EU, na primer nacionalne agencije Erasmus+, da ne pride do morebitnega navzkrižja interesov in/ali dvojne dodelitve sredstev.

 

Pri mobilnost osebja za poučevanje (STA)  in združeno mobilnost (STA/STT) mora biti:

Organizacija pošiljateljica:

  • visokošolska institucija države programa, ki je nosilka listine Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE), ali
  • v primeru osebja, ki je bilo povabljeno, da poučuje študente na članici UM: katera koli javna ali zasebna organizacija[1], ki ni nosilka listine ECHE, v državi programa, ki je dejavna na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine, raziskav in inovacij.

Organizacija gostiteljica mora biti:

  • visokošolska institucija iz države programa, ki je nosilka listine ECHE, s katero ima UM podpisan veljaven Erasmus+ medinstitucionalni sporazum, ali
  • visokošolska institucija iz partnerske države, priznana s strani pristojnih organov, ki je pred začetkom izvajanja mobilnosti podpisala Erasmus+ medinstitucionalni sporazum z organizacijo pošiljateljico (UM).

Pri mobilnost osebja za usposabljanje (STT) mora biti:

Organizacija pošiljateljica visokošolska institucija iz države programa, ki je nosilka listine ECHE.

Organizacija gostiteljica mora biti:

  • visokošolska institucija iz države programa, ki je nosilka listine ECHE ali katera koli javna ali zasebna organizacija iz države programa[1], ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja, mladine, raziskav in inovacij in ima veljavno kodo OID, ter
  • visokošolska institucija iz partnerske države, ki je priznana s strani pristojnih organov in je pred začetkom izvajanja mobilnosti podpisala medinstitucionalni sporazum z organizacijo pošiljateljico iz držav programa, ali

Organizacije, ki niso upravičene do pridobitve statusa gostiteljice za mobilnost osebja v tujini, so institucije in drugi organi EU, vključno s specializiranimi agencijami (seznam je na voljo na spletišču

http://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_sl), in organizacije, ki upravljajo programe EU, na primer nacionalne agencije Erasmus+, da ne pride do morebitnega navzkrižja interesov in/ali dvojne dodelitve sredstev.

Zapri