Preskoči na vsebino

O PROGRAMU

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja in usposabljanja.
Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska. Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma.

MOBILNOST ZAPOSLENIH Z NAMENOM POUČEVANJA V TUJINI (STA)

Mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja v državah Programa (KA131) – EU, Islandija, Norveška, Lihtenštajn, Turčija, Severna Makedonija in Srbija in Partnerskih državah (KA171) – druge države sveta.

Program Erasmus+ omogoča mobilnost:

  1. pedagoškemu osebju UM, da poučuje v tujini,
  2. pedagoškemu osebju UM, da poučuje in se usposablja (kombinirana mobilnost) v tujini,
  3. osebju iz podjetij, da poučujejo na UM.

MOBILNOST ZAPOSLENIH Z NAMENOM USPOSABLJANJA V TUJINI (STT)

Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v Programskih državah (KA131) – EU, Islandija, Norveška, Lihtenštajn, Turčija, Severna Makedonija in Srbija in Partnerskih državah (KA171) – druge države sveta.

Program Erasmus+ omogoča mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja, ki se ga lahko udeležijo vsi zaposleni na Univerzi v Mariboru, na način kot to določa razpis.

Preveri, kam vse lahko greš na Erasmus+ izmenjavo.

DOHODNA MOBILNOST ZAPOSLENIH Z NAMENOM POUČEVANJA ALI USPOSABLJANJA NA UNIVERZI V MARIBORU

Vzporedno s programom dohodnih mobilnosti poteka tudi program Erasmus+ KA171, ki podpira dohodno mobilnost iz partnerskih visokošolskih institucij iz Partnerskih državah (KA171) na Univerzo v Mariboru.

Več o programu KA171 najdete tukaj.

Zapri