Preskoči na vsebino

ZGODBE

Mobilnost v Londonu

Mobilnost v Londonu

Za gostovanje sem se odločil zaradi formalnih habilitacijskih razlogov, zahtev in potreb po trimesečni mobilnosti v tujini. Izbrana destinacija University of Greenwich je vrhunska institucija z mednarodnim slovesom in referencami, ki so prepoznane v mednarodnem akademskem okolju. Sam sem gostoval na Oddelku za marketing, razvoj prireditev in turizem, ki je bil zame najbolj zanimiv in atraktivnem, nenazadnje pa tudi dopolnjuje moje raziskovalno področje, ki je predvsem trajnostni, etični in odgovorni turizem.

V procesu izvedbe sem sodeloval tako s svojimi predavanji na temo razvoja destinacijskega managementa in marketinga, vključno s primeri dobrih praks iz našega in nekaterih tujih okolij. Vključen sem bil v mentoriranje drugega letnika študentov, ki so imeli praktično nalogo pri predmetu Marketing, in sicer pripraviti program izboljšanja promocije produkta Dubrovnik Walks, ki ga izvajala lokalni ponudnik iz Dubrovnika. V skupini je bilo okoli 150 študentov razdeljenih v 12 delovnih skupin, ki so pod mentoriranjem treh profesorjev iz matične institucije in mene, kot gostujočega predavatelja, pripravljali vse potrebne parametre naloge. Končni produkt je bil video film (vsaka skupina je izdelala svojega), ki ga je naročnik dobil kot predlog za izboljšavo svojega dela. Izkušnja je bila zelo dragocena in je dopolnila dosedanje mentorsko delo s študenti na domači instituciji.

Poleg izvajanja pedagoškega in mentorskega procesa sem imel priložnost sodelovati na nekaterih terenskih vajah in dogodkih svetovnega formata (World Tourism Market, World Marketing Expo, Wimbledon in drugi), kjer smo s študenti sodelovali na razpravah, okroglih mizah in v obliki različnih delovnih skupin. Ravno tako je Oddelek organiziral nekaj vrhunskih prezentacij strokovnjakov s področja marketinga, ki so bile priložnost za spoznavanje novih trendov na tem področju.

Rezultati sodelovanja bodo predvsem v obliki:

  • objave skupnih člankov v nekaterih vidnih turističnih revijah,
  • znanstvene monografije na temo participativnega načrtovanja in vključevanje mlajše javnosti v načrtovanje turističnih aktivnosti,
  • prijave skupnih projektov ter
  • krepitve mreženja in sodelovanja med pedagoškim osebjem obeh institucij.

Izmenjavo priporočam vsem, ki še imajo možnost izkoristiti izmenjavo med institucijami v Veliki Britaniji, saj se področje žal deloma, če ne v celoti »zapira« zaradi Brexita. Vsekakor pa so strokovni izzivi in izkušnje pridobljene v tem okolju izjemne in vredne vsakega napora ter formalnih zahtev za izvedbo in realizacijo gostovanja.

izr. prof. dr. Marko Koščak
Fakulteta za turizem

Združena mobilnost v kombinaciji poučevanja in usposabljanja (STA/STT)
London, Združeno kraljestvo
Obdobje izmenjave: september–november 2022

Deli objavo:
Zapri