NOVICE

Delavnice mehkih veščin za študente Univerze v Mariboru

Delavnice mehkih veščin za študente Univerze v Mariboru Objavljeno: 22. 12. 2022

Danes trg dela od diplomantov zahteva več kot samo strokovna znanja, ampak vedno bolj ceni in zahteva tudi razvite t. i. mehke veščine – kompetence za uspešno delo, vpeto v mednarodno in medkulturno okolje ter zmožnost za učinkovito delo v domačem in tujem okolju. Te kompetence študenti v veliki meri razvijejo v času izmenjave v tujini. Da bi študenti izmenjavo začeli čim bolj pripravljeni na izzive v novem okolju, Univerza v Mariboru organizira pet delavnic za spodbujanje razvijanja mehkih veščin.

Vse delavnice bodo potekale dve šolski uri v spletnem okolju MS Teams. V nadaljevanju najdete podrobne informacije o vsebini delavnic in povezave za prijavo.

Medkulturna komunikacija in kulturni šok
Izvajalec: red. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec
Datum: 9. 1. 2023
Ura: 17:00
Trajanje: 2 šolski uri
Prostor: MS Teams
Na delavnico se lahko prijavite tukaj.

Vsebina: Medkulturna komunikacija postaja vse pogostejša sestavina vsakodnevnega privatnega in poslovnega življenja. Proizvodnja in tehnologija sta oblikovali svet brez meja, kar so socialna omrežja še dodatno spodbudila, vendar pa kljub virtualnemu svetu navzven posamezniki nastopamo kot predstavniki različnih kultur.

Zavedanje medkulturnih razlik je temelj komunikacije, ki vključuje možnost, da z razdalje opazujemo lastno kulturo in sebe skupaj s prepričanji in dojemanji.

Namen predavanja je ozavestiti študente, da nismo vsi enaki in jih opolnomočiti za komunikacijo z drugimi ljudmi iz drugih kultur, ki vidijo, razlagajo in ocenjujejo iste stvari na različne načine.

O izvajalki: Tatjana Welzer je redna profesorica za informatiko na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Je nosilka in izvajalka predmetov s področja podatkovnih baz in varnosti, njeno raziskovalno delo pa pokriva vidike podatkovnih tehnologij, kot so modeliranje podatkovnih baz, kakovost podatkov, ponovna uporaba in izobraževanje v informatiki. V zadnjem obdobju se osredotoča na vpliv kultur na področje informatike in raziskav v socialnih omrežij. Je vodja Laboratorija za podatkovne tehnologije na UM FERI. Pedagoško in raziskovalno je vključena tudi v delo Inštituta za Medijske komunikacije UM FERI. Je članica številnih domačih in mednarodnih strokovnih združenj, komisij in odborov konferenc, ki jih tudi aktivno organizira. V okviru fakultete in mednarodno vodi različne projekte in segmente projektov, o raziskovalnih dosežkih pa redno objavlja v mednarodni in domači, znanstveni in strokovni javnosti.

 

Promocija, povezovanje in zasebnost na družbenih omrežjih
Izvajalec: doc. dr. Lili Nemec Zlatolas
Datum: 11. 1. 2023
Ura: 17:00
Trajanje: 2 šolski uri
Prostor: MS Teams
Na delavnico se lahko prijavite tukaj.

Vsebina: Pomembno je, da se zavedamo prednosti družbenih omrežij, ki jih lahko izkoristimo ob odhodu v tujino, hkrati pa se moramo zavedati tudi, da neprenehoma puščamo digitalne odtise ob uporabi interneta, zato moramo biti pozorni tudi na določene pasti, s katerimi se lahko srečamo. V predavanju bomo pogledali, kako lahko družbena omrežja uporabimo za lastno promocijo, za povezovanje s skupnostjo s podobnimi interesi, hkrati pa si bomo pogledali tudi, kakšne varnostne mehanizme je priporočeno uporabljati za povečanje varnosti in zasebnosti na družbenih omrežjih.

O izvajalki: Lili Nemec Zlatolas je docentka s področja informatike. Doktorirala je leta 2015 na temo zasebnosti na družbenih omrežjih. Njeno raziskovalno delo zajema zasebnost in kibernetsko varnost, pri čemer se osredotoča na uporabniške vidike. Ima tudi certifikat Certified Cybersecurity Consultant. Trenutno je vključena v projekte CONCORDIA (Cyber security cOmpeteNce fOr Research anD Innovation), EUGAIN (European Network For Gender Balance in Informatics), DiT4LL (Digital Technologies for Lecturing and Learning) idr.

 

Kako prepričljivo govoriti in nastopati?
Izvajalec: izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler
Datum: 12. 1. 2023
Ura: 17:00
Trajanje: 2 šolski uri
Prostor: MS Teams
Omejitev: 16 udeležencev
Na delavnico se lahko prijavite tukaj.

Vsebina: Na predavanju oz. delavnici Kako prepričljivo govoriti in nastopati? se bodo študenti imeli možnost seznaniti z osnovami uspešnega in prepričljivega nastopa. Kakšno vlogo ima telesna govorica, kakšno besede in glas? Kako se uspešno predstaviti? Kakšna je vloga humorja? Zakaj je pomembna priprava na nastop? Odgovori vas čakajo na predavanju 12. 1. 2023.

O izvajalki: Dr. Jasna Potočnik Topler je diplomirala in doktorirala na Univerzi v Ljubljani, poučuje in raziskuje pa na Univerzi v Mariboru, kjer je izredna profesorica za področje turizma in lektorica za angleški jezik. Njeno raziskovalno področje vključuje kulturni turizem s svojimi podvrstami, turistični in medijski diskurz ter komunikacijo v turizmu. Je avtorica več monografij, člankov in članica uredniškega odbora številnih revij. Sodelovala je pri več lokalnih in mednarodnih projektih. Trenutno je najpomembnejši mednarodni projekt, ki ga vodi, Erasmus+ projekt IN-COMM GUIDE.

 

Timi in sodelovanje
I
zvajalec: doc. dr. Nenad Čuš Babić
Datum: 16. 1. 2023
Ura: 17:00
Trajanje: 2 šolski uri
Prostor: MS Teams
Na delavnico se lahko prijavite tukaj.

Vsebina: Delo v interdiciplinarnih timih omogoča ustvarjanje novih rešitev in omogoča širši vpogled v določeno obravnavano tematiko, kot bi to zmogel posameznik. Vendar pa so timi tudi okolje, ki prinaša nemalo izzivov. Velikokrat se lahko znajdemo v timih, kjer so ljudje povezani zelo kratek čas in povezujejo med seboj neznane ljudi.

Predavatelj bo predstavil okvir timskega dela in pomen vlog posameznikov povezanih v time ter temelje učinkovitega dela v timu. V timih, ki se ukvarjajo z inovacijami ter iskanjem kreativnih rešitev kompleksnih problemov, sta odprtost za novosti in učinkovita, odprta komunikacija med člani tima bistvena dejavnika uspeha. Zato bo na predavanju poseben poudarek na procesu vzpostavljanja tima ter zaupanja med člani ter metodah komunikacije, ki podpirajo kreativno mišljenje in delo.

Na predavanju boste dobili napotke, kako učinkoviteje komunicirati v timu, kakšne so pasti timskega dela ter kako v timih generirati nove zamisli.

O izvajalcu: Nenad Čuš Babič je visokošolski učitelj na UM, ki se raziskovalno in praktično ukvarja tako s področjem gradbene in prometne informatike, kakor tudi s psihologijo virtualnih prostorov. Več let je aktiven kot predavatelj na poletni šoli Solution Design, kjer študente podpira pri odkrivanju in iskanju inovativnih in kreativnih rešitev kompleksnih problemov in kjer delo poteka v kratkotrajno živečih in izrazito interdisciplinarnih timih.

 

Sporazumevanje in sodelovanje
Izvajalec: red. prof. ddr. Boris Aberšek
Datum: 19. 1. 2023
Ura: 17:00
Trajanje: 2 šolski uri
Prostor: MS Teams
Na delavnico se lahko prijavite tukaj.

Vsebina:

Norec mi pove svoje razloge. Pameten mož me prepriča z mojimi.
Aristotel

Sporazumevanje, sodelovanje in argumentacija so tri ključne vrline, kompetence sodobne družbe. V tem kratkem predavanju se bomo poskušali, kolikor nam bo čas pač dopuščal, dotakniti prav teh. Poskušali bomo biti aktivni, po kratkem uvodu se bomo posvečali predvsem vašim vprašanjem in odgovorom na njih. Pa nekaj idej kot izhodišč.

V današnjem času so besede komunikacija ali sporazumevanje in timsko delo zelo pogosto uporabljeni pojmi, uporabljeni v najrazličnejših pogledih. Kadar poslušamo koga, ki se pogovarja po telefonu ali po različnih spletnih okoljih, lahko, koliko nam pač dopuščajo okoliščine in tehnologije, samo slišimo besede ali vidimo omejeno sliko. Vedeti pa moramo, da tudi to, kar slišimo in delno vidimo, ni nujno táko, kot se sliši. Tako lahko hitro ugotovimo, da se iz samih besed ne more razbrati vsega. Za dejansko popolno informacijo o sogovornikovih namenih in izjavah bi lahko kaj več izvedeli samo, če bi imeli več informacij. Te pa so najpogosteje telesne kretnje in sogovornikovo obnašanje (nebesedna komunikacija), ki jih moramo med komuniciranjem s sogovornikom pazljivo spremljati. Telo torej govori svojo trditev, ki ni nujno enaka kot tista, ki jo slišimo. Kretnje pri človeku pa so tudi kulturno pogojene. Tako v Indiji z glavo odkimavajo, ko hočejo kaj potrditi in podobno. Te kulturne razlike moramo poznati in jih upoštevati, če želimo biti v komunikaciji uspešni. Predvsem pa moramo biti pozorni na pričakovanja sogovornikov.

O izvajalcu: Boris Aberšek je doktoriral leta 1993 na Fakulteti za strojništvo na Univerzi v Mariboru z disertacijo Analiza modela širjenja kratkih utrujenostnih razpok na zobeh zobnikov. Svoje izobraževanje je nadaljeval na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je leta 2014 uspešno zagovarjal svoj drugi doktorat z naslovom Filozofska analiza mehanizmov naravnega mišljenja in umetne inteligence. Je redni profesor in znanstveni svetnik. Raziskovalno je vedno nihal med tremi področji, tehniko, humanistiko in družboslovjem, ter poskušal med njimi vzpostaviti enakovreden odnos, saj le izhajajoč iz širine lahko dosegamo nove kvalitete. V zadnjih letih je njegov raziskovalni interes osredinjen predvsem na področje izobraževanja ter študijo možnosti in omejitev učenja in poučevanja, predvsem ob uporabi inteligentnih učnih okolij, uporabi kognitivne in nevro znanosti ter sodobnih kognitivnih modelov ob uporabi umetne inteligence v učnem procesu. Pri svojem delu vedno izpostavlja potrebo po sodelovanju, komunikaciji in argumentaciji, temelječi na logični interpretaciji.

Deli objavo: