Preskoči na vsebino

ZGODBE

Praktično usposabljanje v podjetju Greentube GmbH

Praktično usposabljanje v podjetju Greentube GmbH

Zakaj sem se ponovno odločila oditi na izmenjavo Erasmus+ oz. na strokovno praktično usposabljanje v tujini? Zavedam se, da dandanes večina delodajalcev zahteva praktične izkušnje že za začetne delovne pozicije. Ne glede na to, da imamo že v sklopu fakultete precej obveznega praktičnega dela, menim, da ti izkušnje v tujini zagotovijo določeno prednost v smislu širšega znanja (tako strokovnega kot tudi praktičnega), na ta način pa si lahko izboljšaš možnosti za pridobitev zaposlitve (bodisi v tujini bodisi v Sloveniji). Od nekdaj sem si želela delati na področju kadrovske psihologije oz. v HR oddelku. Žal smo v Sloveniji še vedno na točki razvoja tovrstnih oddelkov, posledično pa je možnosti za opravljanje tovrstne prakse manj, velikokrat pa tudi brez plačila. Poleg vsega naštetega je eden izmed razlogov tudi želja po izboljšanju drugega tujega jezika, nemščine. Hkrati sem tudi oseba, ki zelo rada spoznava nove kulture, običaje in ljudi, praktično usposabljanje v tujini pa je nedvomno odlična priložnost za zadostitev tovrstnih želja. Zakaj sem si izbrala prav Dunaj? Dunaj je že nekajkrat bil izglasovan za mesto, ki omogoča zelo kvalitetno življenje, kar lahko sedaj tudi potrdim. Že pred izmenjavo sem se zavedala, da omogoča tako ogromno poklicnih priložnosti kot tudi prostočasnih dejavnosti. Glede na to, da sem že pred samo izmenjavo nekajkrat Dunaj obiskala, sem vedela, da je mesto zelo varno, čisto ter z zelo dobro urejenim javnim prometom ter krasno arhitekturo.

Praktično usposabljanje sem opravljala v oddelku za razvoj kadra (Learning & development department), ki je eden izmed sestavnih delov oddelka HR v IT podjetju Greentube GmbH. Moje delovne zadolžitve so bile zelo raznovrstne. Sčasoma so postajale vedno kompleksnejše, poleg tega pa sem postopoma začela prevzemati tudi vedno več odgovornosti za določene naloge. Na začetku sem bila večinoma odgovorna za rezervacijo oz. bookiranje treningov za zaposlene (npr. jezikovni tečaji, strokovni tečaji, konference, coaching …), proti koncu pa sem že sodelovala pri organiziranju delavnic za zaposlene (npr. ugotavljanje organizacijske oz. socialne kulture znotraj določenega tima). Odgovorna sem bila za celoten proces zagotovitve treninga za zaposlene, in sicer od izvedbe prvotne analize potreb zaposlenega do plačila samega treninga. Vedno sem bila tudi kontaktna točka za zaposlene, v kolikor so imeli kakršna koli vprašanja v povezavi s prej omenjenimi aktivnostmi.  Ena izmed mojih zadolžitev je bila tudi pisanje člankov na temo subjektivnega blagostanja. Najprej smo vprašali zaposlene, o katerih temah bi si želeli izvedeti več, nato pa sem jaz pripravila bodisi članek, bodisi infografiko, bodisi videoposnetek. V sklopu procesa ocenjevanja zaposlenih, sem organizirala tudi t. i. »feedback pogovore« z zunanjo psihologinjo za namene razjasnitve rezultatov testa Predictive Index (PI), kar je vsekakor pripomoglo h kakovostnejšemu načrtovanju razvoja zaposlenih. Ker je omenjeno podjetje zelo veliko, vseh delavnic nismo uspeli pripraviti sami, zatorej smo nemalokrat imeli zunanje izvajalce, ki so različna izobraževanja tudi izvedli. Tekom izmenjave sem pomagala pri organizaciji in izvedbi delavnic na temo dajanja povratnih informacij, nezavedne pristranosti ter upravljanja s konflikti. Med drugim sem sodelovala tudi pri organizaciji teambuildingov, v smislu prispevanja idej in iskanja različnih ustreznih izvajalcev za izvedbo le-tega. Zadolžena sem bila tudi za pridobivanje in analizo povratnih informacij glede izvedenih treningov oz. izobraževanj za zaposlene, poleg tega pa sem bila zadolžena tudi za pripravo standardnih poročil (npr. pregled deleža zaposlenih, ki so izpolnili pravno določena izobraževanja o poznavanju določenih zakonov, pregled rezultatov raziskav o delovnem zadovoljstvu ipd.). Med drugim sem odšla tudi na svojo prvo konferenco HRcoreLAb Conference v Amsterdam, kjer sem zopet pridobila novo znanje in razširila mrežo poznanstev.

Tekom praktičnega usposabljanja pa sem naletela tudi na marsikateri izziv. Nedvomno je bila zame tovrstna izkušnja nekaj povsem novega, neznanega. Nikoli prej še nisem delala v kakšni tako veliki mednarodni firmi oz. če sem iskrena še nikoli do sedaj nisem imela tako »resne službe«. Ne samo, da si v drugi državi, kjer so pravila nekoliko drugačna kot v Sloveniji, ampak so tukaj še drugi izzivi. Nisem vedela, kakšen je njihov »dress code«, kakšna je njihova organizacijska kultura, na kakšen način komunicirajo med seboj, se vikajo ali se tikajo ipd. Poleg vseh teh bolj neformalnih stvari sem se bila primorana naučiti uporabljati tudi veliko novih programov, ki so jih od mene zahtevale različne, že prej omenjene zadolžitve. Kot izziv bi morda izpostavila tudi spoznavanje novih ljudi. Morala sem se dokazati tako strokovno kot tudi osebnostno. Znotraj HR oddelka so bili osebni odnosi izjemnega pomena.

Nedvomno si bom to pozitivno delovno izkušnjo za vedno zapomnila. Ne samo, da sem razširila svoje psihološko znanje, temveč tudi neformalno znanje o odnosih na delovnem mestu ter samem vzdušju. Naučila sem se določenih pravil vedenja in komunikacije (vsakodnevno sem zaradi velikosti firme spoznavala nove ljudi in seveda z njimi morala tudi ustrezno komunicirati). Greentube GmbH je mednarodno podjetje, ki zaposluje ljudi s celega sveta, kar pa je meni omogočilo med drugim tudi spoznavanje novih kultur.

Za Erasmus+ praktično usposabljanje sem izjemno hvaležna. Imela sem priložnost delati v izjemno podpirajočem timu, kjer so bile moje ideje slišane in podprte, kar izjemno cenim. Erasmus+ izkušnja mi je olajšala prehod iz študentskega v »odraslo« življenje, saj so mi na koncu v tem podjetju ponudili tudi službo.

Maša Hvastija
Filozofska fakulteta

PRAKSA V TUJINI
Dunaj, Avstrija
Obdobje mobilnosti: maj 2022–november 2022

Deli objavo:
Zapri