Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Kam na Erasmus+ prakso?

Organizacija gostiteljica za mobilnost študentov za prakso je lahko:

katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja, mladine, raziskav in inovacij. Taka organizacija je lahko na primer:

 • javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
 • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • veleposlaništvo ali konzularno predstavništvo države članice EU ali tretje države, pridružene programu, ki deluje kot pošiljateljica;
 • socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtna/poklicna združenja in sindikati;
 • raziskovalni inštitut;
 • fundacija;
 • šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega do višjega sekundarnega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);
 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
 • organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve;
 • terciarna izobraževalna institucija iz države članice EU ali tretje države, pridružene programu, ki ji je bila dodeljena listina ECHE, ali terciarna izobraževalna institucija iz tretje države, ki ni pridružena programu, ki jo priznavajo pristojni organi in je pred začetkom mobilnosti podpisala medinstitucionalne sporazume s partnerji iz države članice EU ali tretje države, pridružene programu.

Naslednje vrste organizacij niso upravičene do tega, da postanejo organizacije gostiteljice za usposabljanje študentov:

Pri iskanju organizacij za opravljanje Erasmus+ prakse si lahko študent pomaga s spletno stranjo https://erasmusintern.org, kjer so objavljene ponudbe strokovnih usposabljanj v tujini. Pri iskanju idej si lahko pomaga tudi s spletnima stranema https://www.erasmusplus.um.si/praksa/novice/ in https://www.erasmusplus.um.si/praksa/zgodbe/.

 • Študent si mora sam poiskati podjetje ali institucijo, kjer bo opravljal Erasmus+ prakso in se z njihovim predstavnikom dogovoriti o datumu začetka prakse.

Zapri