PRIJAVA

Kam na Erasmus+ prakso?

Mobilnost se lahko izvede na katerikoli:

 • javni ali zasebni organizaciji, ki je aktivna na trgu dela ali v izobraževanju, usposabljanju in na področju mladine. Taka organizacija je lahko na primer:
 • javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
 • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtniška/poklicna združenja in sindikati;
 • raziskovalni inštitut;
 • fundacija;
 • šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni od predšolskega do srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);
 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
 • organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve;
 • terciarna izobraževalna institucija iz države članice EU, ki je nosilka listine ECHE.

Naslednje vrste organizacij niso upravičene do tega, da postanejo organizacije gostiteljice za usposabljanje študentov:

Študent si mora sam poiskati podjetje ali institucijo, kjer bo opravljal Erasmus+ prakso in se z njihovim predstavnikom dogovoriti o datumu začetka prakse.

Pri iskanju organizacija za opravljanje Erasmus+ prakse si lahko pomaga s spletno stranjo https://erasmusintern.org, kjer so objavljene ponudbe strokovnih usposabljanj v tujini, kot tudi na spletni strani UM:  https://www.erasmusplus.um.si/praksa/novice/

https://www.erasmusplus.um.si/praksa/zgodbe/

 

 

 • Študent si mora sam poiskati podjetje ali institucijo, kjer bo opravljal Erasmus+ prakso in se z njihovim predstavnikom dogovori o datumu začetka prakse.

Pri iskanju organizacija za opravljanje Erasmus+ prakse si lahko pomagaš s spletno stranjo  https://erasmusintern.org kjer so objavljene ponudbe strokovnih usposabljanj v tujini.