Preskoči na vsebino

ZGODBE

Praksa v podjetju International Students Exchange Services

Praksa v podjetju International Students Exchange Services

Za opravljanje prakse v mednarodni pisarni v Valencii sem se odločila, ker sem želela pridobiti nove izkušnje v mednarodnem okolju. Praksa je trajala 10 mesecev in mi je omogočila izboljšanje znanja tujih jezikov, natančneje angleščine in španščine. Med prakso sem izboljšala svoje mehke veščine, pridobila dodatno znanje o družbenih medijih in organizaciji dogodkov. Hkrati pa sem imela možnost sodelovati tudi pri pripravi gradiva za jezikovne tečaje, organizaciji jezikovnih dogodkov in izvedbi le-teh.
Kot jezikoslovka sem vedela, da ne bom imela večjih težav s prilagoditvijo novemu okolju in jeziku, a vendar me je skrbela komunikacija v tujem jeziku. Zavedala sem se tudi, da 10-mesečno bivanje v tujini prinaša tudi veliko odgovornosti, samostojnega dela ter vsakodnevnega učenja. Za to izkušnjo sem se odločila, ker sem želela splesti vezi z ljudmi iz tujih držav, spoznati novo delovno okolje ter življenje v tujini že med študijem. Ta izkušnja mi je pomagala tudi pri razumevanju mojih želja za prihodnost in oblikovanju delovnih navad, ki si jih želim še dodatno nagraditi.

Opravljala sem različne naloge, povezane s storitvami, ki jih podjetje International Students Exchange Services S. L. nudi tujim študentom. Ena izmed mojih nalog je bilo upravljanje družbenih medijev, v okviru katerih sem ustvarjala interaktivno vsebino za Instagram, Facebook in Whatsapp, ki so nepogrešljivi kanali za difuzijo informacij med študenti. Poleg tega sem študentom, ki so se osebno oglasili v pisarni, nudila podporo, tako da sem odgovarjala na njihova vprašanja glede aktivnosti, izletov in jezikovnih tečajev. Pomemben del mojega dela je bila tudi organizacija dogodkov. Prispevala sem k načrtovanju in organizaciji različnih dogodkov, vključno z jezikovnimi delavnicami in tečaji španščine. Vsak teden smo v naši pisarni organizirali t. i. language cafe oz. jezikovne delavnice. Cilj takšnih druženj je bila medjezikovna interakcija med študenti iz različnih držav ter krepitev medkulturnih vezi. Vsak teden smo določili temo, o kateri smo nato govorili v različnih jezikih. Največkrat smo se pogovarjali o običajih in kako se določena beseda, kot je npr. študent, napiše in izgovori v jezikih, prisotnih na delavnici. Moja naloga je bila priprava gradiva za te dogodke in izvedba le-teh. Organizirali smo tudi jezikovne tečaje, v okviru katerih sem pripravljala gradivo in učno gradivo ter zagotavljala brezhibno izvedbo tečajev.

Z večjimi težavami se med prakso nisem srečala, dokler nisem postala odgovorna za druge študente oz. sodelavce, ki so v pisarni opravljali prakso. Postala sem njihova vodja in tako sem prevzela tudi nalogo pisanja urnikov, usklajevanja dogodkov in mentorstva. Težav pri vsem tem nisem imela, a vendar je bila to zame dodatna obremenitev. Zaradi te dodatne odgovornosti sem se naučila zelo dobro razpolagati s svojim časom. Hkrati sem postala bolj učinkovita pri svojem delu, saj sem v krajšem času ustvarjala kakovostno vsebino in nadzorovala delo drugih. Kot neprijetno izkušnjo lahko izpostavim le operacijo, ki sem jo imela v prvem mesecu svoje prakse v Valencii, a le-ta navsezadnje ni neposredno povezana z delom samim.

Med prakso sem pridobila dragocene izkušnje na področju družbenih medijev, podpore strankam, načrtovanja in izvedbe dogodkov. Okrepila sem močne komunikacijske in medkulturne veščine ter se naučila učinkovito upravljati več nalog hkrati. Ta izkušnja je pripomogla k moji splošni poklicni rasti tako na jezikovnem področju kot na področju medkulturne komunikacije in organizacije dogodkov.

Zame je bila to že tretja Erasmus+ izmenjava, na dodiplomskem in podiplomskem študiju sem se namreč že udeležila študijskih izmenjav, a ta je zagotovo bila najboljša in bi jo priporočala vsakomur, ki si želi pridobiti čim več praktičnih izkušenj tekom študija in spoznati nove ljudi in kulturo. V Španiji sem sicer že bivala med študijem, a kljub temu je bilo to okolje drugačno od akademskega.

Erasmus+ praksa je enkratna izkušnja, ki bi jo morali izkoristiti vsi študenti, če le imajo možnost. Zagotovo jim bo koristila pri nadaljnji poklicni poti, osebni rasti in spoznavanju novih kultur in ljudi, kot je tudi meni. Kljub temu da bodo skoraj zagotovo naleteli na najrazličnejše težave, kot so npr. iskanje zaposlitve, jih to ne sme odvrniti od neprecenljive izkušnje.

Erasmus+ praksa je izjemno pomembna izkušnja, ki me je obogatila na številnih področjih ter mi odprla vrata v svet z neomejenimi možnostmi.

Leona Nikolaš
Filozofska fakulteta

PRAKSA V TUJINI
Valencia, Španija
Obdobje mobilnosti: september 2022–junij 2023

Deli objavo:
Zapri