Preskoči na vsebino

ZGODBE

Opravljanje prakse na slovenskem veleposlaništvu na Nizozemskem

Opravljanje prakse na slovenskem veleposlaništvu na Nizozemskem

Za opravljanje Erasmus+ prakse na Veleposlaništvu RS v Haagu na Nizozemskem sem se odločila iz dveh razlogov, in sicer zato, ker sem želela spoznati, kako poteka delo na slovenskem konzulatu in se podrobneje seznaniti z diplomatskimi nalogami. Zanimalo me je predvsem, katere zadolžitve ima ambasador in katere konzul ter predvsem diplomatski odnosi med raznimi predstavništvi. Ker teh izkušenj ne bi mogla pridobiti v Sloveniji, sem se odločila oditi v tujino.

Vsekakor pa me je kot študentko prava pritegnila tudi možnost opravljanja prakse v mestu, ki gosti kar dve meddržavni sodišči, in sicer Meddržavno sodišče v Haagu ter Mednarodno kazensko sodišče. Tako sem se za opravljanje prakse na Nizozemskem odločila tudi z željo, da spoznam, ali slovensko predstavništvo na kakšen način sodeluje z navedenima sodiščema.

Delo na slovenskem veleposlaništvu sem opravljala pet dni na teden, načeloma od 9:00 do 17:00 (torej skupno 40 ur na teden). Moje dnevne zadolžitve so bile predvsem spremljanje političnih novic o Nizozemski in pregled drugih dnevnih novic, nato pa po navodilih konzulke tudi sestava strnjenih poročil in obveščanje o pomembnejših tematikah, ki so relevantne za razmerje med Nizozemsko in Slovenijo (med drugim sem tako pripravila npr. poročilo o varnostni strategiji na Nizozemskem ter odzivih javnosti in politike; poročila o obiskih visokih predstavnikov drugih držav na Nizozemskem; poročilo o možnostih kmetijskega sodelovanja med Nizozemsko in Slovenijo idr.). Dnevna opravila so zajemala tudi urejanje spletnih vsebin Veleposlaništva RS v Haagu (Facebook in Twitter). Po potrebi sem opravljala tudi druga dela, povezana z delovanjem konzulata.

Ena izmed nalog, ki mi je bila dodeljena, je bila tudi spremljanje in sodelovanje na sestankih Haške delovne skupine Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta pri Mednarodnem kazenskem sodišču ter priprava poročil (po navadi so sestanki potekali enkrat ali dvakrat na mesec). Prav tako sem spremljala informativne sestanke Sveta za zunanje zadeve ter pripravila poročila.

Ena izmed zanimivejših nalog je bilo tudi spremljanje in sodelovanje na peti pregledni konferenci Organizacije za prepoved kemičnega orožja, ki je potekala v maju. Na peti pregledni konferenci Konvencije o kemičnem orožju (v nadaljevanju Konvencije) so se zbrale države pogodbenice, da bi ocenile izvajanje Konvencije in zagotovile strateške smernice za nadaljnje delo. Prav tako pa sem sodelovala pri pripravah na slovenskem sprejemu veleposlanikov in Slovencev na Nizozemskem za obeležitev dneva državnosti, ki je potekal 27. junija, kar je obsegalo organizacijo povabljenih diplomatov in Slovencev pred in med samim dogodkom.

V sklopu pripravništva pa sem se lahko udeležila tudi raznih predavanj, ki jih veleposlaništva organizirajo v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami in drugimi entitetami. Tako sem imela možnost udeležbe na predavanju z naslovom Use of Chemical Weapons – from Attribution to Accountability, ki je bil organiziran s strani nemškega veleposlaništva v sodelovanju z Univerzo v Leidnu in Organizacije za prepoved kemičnega orožja.<

Prav tako sem se tudi udeležila parade ponosa, ki je potekala v obliki parade ladji na reki Amstel sredi Amsterdama, kjer sem predstavljala Slovenijo. Namreč predstavniki več veleposlaništev so v organizaciji Veleposlaništva Republike Nemčije in nevladne, mednarodne organizacije Koalicije za enake pravice kot udeleženci na eni izmed ladji zastopali svoje države.

Seveda pa sem se lahko udeleževala tudi drugih informativnih ali družabnih dogodkov, ki so potekala za predstavnike veleposlaništev, kot je bil npr. sprejem mladih diplomatov s strani nizozemskega ministrstva za zunanje zadeve ali sodelovanje na predstavitvi izsledkov Koalicije za Mednarodno kazensko sodišče za diplomate po izvedeni konferenci vseh vključenih organizacij.

V prostem času sem imela možnost navezati stike s pripravniki na drugih veleposlaništvih, s katerimi sem odkrivala nizozemsko kulturo in pokrajino. Zanimivo mi je bilo tudi sodelovati na različnih družabnih prireditvah, ki so jih predstavništva drugih držav pripravila za diplomate ter tudi za pripravnike (recimo spoznavni dogodek po zaključku dela na Veleposlaništvu Velike Britanije).

Zaradi opravljanja prakse v tujini sem pridobila sposobnosti hitrega prilagajanja na nove situacije ter reševanja situacij, saj sem bila večinoma odvisna sama od sebe. Zaradi stika z ljudmi različnih narodnosti sem spoznala in se naučila ceniti medkulturne razlike ter priložnosti, ki jih prinašajo tovrstna prijateljstva.

Opravljanje prakse na Veleposlaništvu RS v Haagu na Nizozemskem mi je ponudilo izjemno izkušnjo vpogleda v svet diplomacije, ki si ga med svojim študijem nisem predstavljala. Spoznala sem načine, na katere slovensko predstavništvo sodeluje s predstavništvi drugih držav in kakšen trud je potreben za vzdrževanje teh odnosov. Prav tako mi je ta izkušnja ponudila priložnosti spoznati ljudi iz drugih držav sveta ter navezati tesnejše stike z drugimi pripravniki, zaradi katerih je bilo moje delo in predvsem bivanje na Nizozemskem precej lažje. Prav tako sem se lahko udeležila veliko sestankov držav na različnih mednarodnih institucijah, zaradi česar je imelo to pripravništvo zame še večjo dodano vrednost, saj sem lahko spoznala manjši del delovanja večjih meddržavnih institucij, ki sem jih spoznala v okviru študija. Praksa mi pomeni predvsem osebnostno rast in razvoj, saj sem razširila svoja obzorja glede možnosti karierne zaposlitve, spoznala različne kulture ljudi, ki jih verjetno v Sloveniji ne bi imela priložnosti, ter imela priložnost pridobiti vpogled v način sodelovanja Slovenije v meddržavnih organizacijah.

Ilona Osrajnik
Pravna fakulteta

PRAKSA V TUJINI
Haag, Nizozemska
Obdobje mobilnosti: april 2023–avgust 2023

Deli objavo:
Zapri