NOVICE

Erasmus+ študijska praksa na Veleposlaništvu RS na Dunaju

Erasmus+ študijska praksa na Veleposlaništvu RS na Dunaju Objavljeno: 9. 9. 2021

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju obvešča o možnosti opravljanja Erasmus+ študijske prakse v obdobju:

od 1. februarja 2022 do 31. maja 2022 ali od 1. marca 2022 do 30. junija 2022.

Študenti imajo možnost spoznavanja in sodelovanje pri delu veleposlaništva, in sicer:
a) pomoč in podpora diplomatom pri vsakodnevnih nalogah (vsebinsko in pisarniško delo),
b) poročanje o aktualnih temah v Avstriji, udeležba (in poročanje) na konferencah in predavanjih,
c) priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji veleposlaništva,
d) druga opravila po navodilu vodje notranje organizacijske enote veleposlaništva v katero je študent razporejen.

Erasmus+ študijska praksa je neplačana, za nastanitev na Dunaju poskrbijo študenti sami.

Pogoji:
– status študenta vključenega v program Erasmus ali Erasmus + v času opravljanja prakse,
– pripravljenost na skupinsko delo, inovativnost, fleksibilnost, samostojnost, uglajenost, odprtost, pozitivna naravnanost,
– zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse (potrdilo potrebno posredovati pred začetkom opravljanja prakse),
– aktivno znanje slovenskega, nemškega in angleškega jezika.

Prijava mora vsebovati:
– kratko motivacijsko pismo v slovenščini ali nemščini ,
– kratek življenjepis v slovenščini ali nemščini,
– preferenčno navedbo obdobja, v katerem bi kandidati želeli opravljati Erasmus+ študijsko prakso.

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju o izbiri kandidata obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi 16.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) odobri in pred nastopom Erasmus+ študijske prakse varnostno preveri.

Prijave z naslovom »Prijava za Erasmus+ študijsko prakso na VDU« pošljite na spela.radmilovic@gov.si.

 

BODITE SPROTI OBVEŠČENI
Vse aktualne informacije v zvezi z mednarodno izmenjavo študentov in mednarodnim sodelovanjem, bomo objavljali v Erasmus novicah.

Na njih se lahko naročite na tej povezavi.

Deli objavo: