Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Prijavni postopek za študente

 1. V skladu z objavljenimi možnostmi študent izbere organiziran KIP in se nanj prijavi.

  Prijavitelj se sam prijavi na izbrani KIP na podlagi prijavnega postopka, ki ga predpiše organizator KIP-a.

 2. Če je študent sprejet na KIP, odda prijavo za osnovno finančno dotacijo programa Erasmus+ na Univerzo v Mariboru na e-naslov bip.erasmus@um.si. Oddati je treba naslednje dokumente:

  • Prijava na spletni strani studentexchange.um.si, ki je dostopna prek AIPS-a. Pazite, da na začetku izberete ustrezno študijsko leto in v zavihku izberete »Blended intensive programme«. Prijavo natisnete, podpišete in pošljete v podpis Erasmus fakultetnemu koordinatorju. Seznam koordinatorjev po fakultetah je dostopen tukaj.
  • Obrazec »SM Izjava KIP«.
  • Potrjen Learning Agreement. Tuja institucija študentom ponavadi pošlje svojo različico LA ali jim poda navodila za prijavo v Online Learning Agreement (OLA). Če ne, izpolnite LA, ki je dostopen na tej spletni strani. LA podpišete študent, Erasmus fakultetni koordinator in tuja institucija.
  • Acceptance Letter, ki ga študent prejme od tuje institucije po ureditvi vseh dokumentov, zahtevanih od njih.
 3. Študent lahko pod določenimi pogoji poleg Erasmus+ finančne dotacije zaprosi še za naslednje dodatke:

  • dodatek za študente z manj priložnostmi (100 ali 150 EUR in dodatek za pot),
  • dodatna sredstva iz naslova Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS Ad futura (1,56 EUR/dan),
  • dodatek za zeleno potovanje,
  • podpora za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami.

  Študent preveri, za katere dodatke k osnovni Erasmus dotaciji izpolnjuje pogoje. Študent izpolni prijave, jih digitalno ali ročno podpiše in pošlje na bip.erasmus@um.si.

  Pomembno: Študent je do sredstev za pot upravičen le, če izpolnjuje pogoje za dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi! Študent, ki teh pogojev ne izpolnjuje, ne prejme sredstev za pot.

  Več o finančni podpori programa Erasmus+ in dodatnih štipendijah si lahko prebereš na strani FINANČNA DOTACIJA ZA ŠTUDENTE.

 4. Študent, ki se bo udeležil mobilnosti v okviru programa Erasmus+ je po pravilih programa dolžan opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred oz. ob začetku mobilnosti, če mobilnost traja več kot 14 dni. Namen tega preverjanja je študentom omogočiti izpopolnjevanje jezika s spletnim jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti.

  Več informacij in povezavo na program OLS najdeš na strani JEZIKOVNA PODPORA OLS.

 5. Študent pri partnerski instituciji preveri možnosti namestitve, pogoje glede zavarovanja, viz in dovoljenj za bivanje.

  Za pomoč so ti na voljo tudi Erasmus koordinatorji in druge kontaktne osebe na fakultetah. Seznam in kontakte lahko najdeš na strani KOORDINATORJI.

Vse dokumente in obrazce lahko najdeš na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.

Zapri