Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Osnovni pogoji za prijavo na kombinirani intenzivni program (KIP)

Na razpis za KIP se lahko prijavijo študenti in osebje Univerze v Mariboru (prijavitelji), ki so bili sprejeti na KIP, organiziran s strani partnerske visokošolske institucije iz programskih držav programa Erasmus+.

V okviru KIP-a se morajo udeleženci udeležiti kratkotrajne fizične mobilnost v tujini, ki je kombinirana z obvezno virtualno komponento, ki bo omogočila spletno izmenjavo in timsko delo za sodelovalno učenje.

Fizični del mora trajati najmanj 5 zaporednih dni in lahko traja največ 30 dni.


ŠTUDENTI

  1. celoten čas udeležbe na KIP-u morajo imeti aktiven status študenta na matični fakulteti UM;
  2. v času udeležbe na KIP-u ne bodo presegli maksimuma skupnega trajanja mobilnosti, ki znaša 12 mesecev na stopnjo (Erasmus študija in prakse).
  • Študenti se ne smejo udeležiti KIP-a v državi univerze pošiljateljice in v državi, v kateri med študijem prebivajo.

  • Študent, ki je istočasno tudi zaposlen, se lahko prijavi na ta razpis le v primeru, če mu delodajalec v obdobju udeležbe na KIP-u ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Uspešno zaključen program, ki se ga udeleži študent, se ovrednoti z najmanj 3 ECTS točkami.


OSEBJE UM

  1. mora biti v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih (zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno), ali delati na UM na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe;
  2. če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli, mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.

Osebje UM se na podlagi tega razpisa lahko prijavi le za udeležbo na KIP-ih, ki so namenjeni usposabljanju zaposlenih.

Zapri