Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Finančna podpora programa Erasmus+ KIP za osebje

Člani osebja UM, ki se bodo prijavili na razpis programa Erasmus+ KIP in jih bodo matične fakultete potrdile ter uvrstile na seznam izbranih prijaviteljev, bodo upravičeni tudi do naslednjih dotacij in dodatkov programa Erasmus+.

Osnovna dotacija programa Erasmus+

Prijavitelj ni samodejno upravičen do Erasmus+ osnovne finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu z aktualnim razpisom.
  • Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Višine Erasmus dotacije za udeležbo na KIP so naslednje:

1. Individualna podpora

Dnevni zneski osnovne dotacije za osebje:

Skupine držav Od 1. do vključno 14. dneva Od 15. do 30. dneva
Skupina 1 – najvišji standard
Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska
180 EUR na dan 126 EUR na dan
Skupina 2 – srednji standard
Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija
160 EUR na dan 112 EUR na dan
Skupina 3 – nižji standard
Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Severna Makedonija, Turčija
140 EUR na dan 98 EUR na dan

2. Sredstva za pot

Višina dotacije za pot glede na razdaljo za osebje:

Oddaljenost* Standardno potovanje Zeleno potovanje
Med 0 in 99 km 23 EUR na udeleženca /
Med 100 in 499 km 180 EUR na udeleženca 210 EUR na udeleženca
Med 500 in 1999 km 275 EUR na udeleženca 320 EUR na udeleženca
Med 2000 in 2999 km 360 EUR na udeleženca 410 EUR na udeleženca
Med 3000 in 3999 km 530 EUR na udeleženca 610 EUR na udeleženca
Med 4000 in 7999 km 820 EUR na udeleženca /
8000 km in več 1500 EUR na udeleženca /

Podpora za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami

Udeleženci s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na priloženem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami v Mednarodno pisarno Univerze v Mariboru in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji (CMEPIUS).

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi. Povrne se 100 % dejansko nastalih upravičenih stroškov.

  • ROK oddaje vloge: 40 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami.

Dodatek za zeleno potovanje

Vsak udeleženec, ki izpolnjujejo pogoje za trajnostno (zeleno) potovanje, lahko zaprosi za dodatek za zeleno potovanje. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katere se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.

Osebje prejme za zeleno potovanje višji znesek iz naslova osnovne Erasmus dotacije za sredstva za pot (Tabela Višina dotacije za pot glede na razdaljo za osebje) in do 4 dodatne dneve za pot (osnovna dotacija programa Erasmus+).

Vse dokumente in obrazce lahko najdeš na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.

Zapri