Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Finančna podpora programa Erasmus+ KIP za študente

Študenti, ki se bodo prijavili na razpis programa Erasmus+ KIP in jih bodo matične fakultete potrdile ter uvrstile na seznam izbranih študentov, bodo upravičeni do naslednjih dotacij in dodatkov programa Erasmus+.

Osnovna dotacija programa Erasmus+

Erasmus študent ni samodejno upravičen do Erasmus+ osnovne finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu z aktualnim razpisom.

  • Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Višine Erasmus dotacije za udeležbo na KIP so naslednje:

Dnevni zneski osnovne dotacije za študente:

Za vse skupine držav Do vključno 14. dneva fizične mobilnosti 70 EUR/dan
Za vse skupine držav Od 15. do 30. dneva fizične mobilnosti 50 EUR/dan
  • ROK oddaje vloge za dotacijo Erasmus+: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca.

Dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi

Študent je upravičen do enkratnega dodatka za študente z manj priložnostmi in sredstev za pot, če izpolnjuje enega izmed kriterijev študentov z manj priložnostmi iz priloženega Poziva za dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi.

Enkratni dodatek znaša 100,00 EUR za fizično udeležbo na KIP-u do 14 dni oz. 150,00 EUR, če fizična udeležba traja od 15 do 30 dni

Študent z manj priložnostmi je upravičen tudi do sredstev za pot.

Višina dotacije za pot glede na razdaljo za študente:

Oddaljenost* Standardno potovanje Zeleno potovanje
Med 0 in 99 km 23 EUR na udeleženca /
Med 100 in 499 km 180 EUR na udeleženca 210 EUR na udeleženca
Med 500 in 1999 km 275 EUR na udeleženca 320 EUR na udeleženca
Med 2000 in 2999 km 360 EUR na udeleženca 410 EUR na udeleženca
Med 3000 in 3999 km 530 EUR na udeleženca 610 EUR na udeleženca
Med 4000 in 7999 km 820 EUR na udeleženca /
8000 km in več 1500 EUR na udeleženca /
  • ROK oddaje vloge: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca.

Podpora za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na priloženem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami v Mednarodno pisarno Univerze v Mariboru in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji (CMEPIUS).

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi. Povrne se 100 % dejansko nastalih upravičenih stroškov.

  • ROK oddaje vloge: 40 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami.

Dodatek za zeleno potovanje

Vsak udeleženec, ki izpolnjuje pogoje za trajnostno (zeleno) potovanje, lahko zaprosi za dodatek za zeleno potovanje. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katerem se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.

Študenti z manj priložnostmi prejmejo za zeleno potovanje višji znesek iz naslova osnovne Erasmus dotacije za sredstva za pot (Tabela Višina dotacije za pot glede na razdaljo za študente) in do 4 dodatne dneve za pot (osnovna dotacija programa Erasmus+).

Študenti, ki ne prejmejo podpore za potne stroške, prejmejo za zeleno potovanje enkratni dodatek k individualni podpori v višini 50 EUR in do 4 dodatne dneve za pot (osnovna dotacija programa Erasmus+).

Vse dokumente in obrazce lahko najdeš na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.

Zapri