Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Finančna dotacija programa Erasmus+ in dodatki

Erasmus+ finančna sredstva za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini so bila UM dodeljena s strani nacionalne agencije Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju CMEPIUS). Erasmus+ finančna dotacija se omeji glede na razpoložljiva sredstva.

 • Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije, ampak more zanjo zaprositi v skladu z tem razpisom.

   

 • Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

   

 • Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja mobilnosti na instituciji gostiteljici v tujini:

  DATUM ZAČETKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici.

  DATUM ZAKLJUČKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici.

  ČAS POTOVANJA v skladu s pogoji programa ne sme biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen do prejema finančne dotacije, razen če gre za zeleno potovanje.

 • Študenti, ki odhajajo v tujino, so še naprej upravičeni prejemati celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.

Na podlagi določil programa Erasmus+ so programske države razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja. Nacionalna agencija CMEPIUS je določila višino finančne dotacije za posamezne skupine držav, kot sledi:

Skupina 1 – Programske države z visokimi stroški bivanja Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska  600  EUR/mesec
Skupina 2 – Programske države s srednjimi stroški bivanja Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija
 600  EUR/mesec
Skupina 3 – Programske države z nižjimi stroški bivanja Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija
 540 EUR/mesec

Študenti, ki bodo do porabe sredstev oz. zapolnitve mest oddali popolno vlogo na ta razpis, bodo prejeli pogodbo o finančni dotaciji za strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+, kjer bodo pravice, obveznosti in odgovornosti pri dodelitvi Erasmus+ finančne dotacije natančneje določene.

UM je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od nacionalne agencije CMEPIUS.

Dodatek za pripravništva iz programa Erasmus+

Vsi mladi diplomanti, ki opravljajo Erasmus+ strokovno praktično usposabljanje, bodo prejeli dodatni znesek iz programa Erasmus+ (dodatek za pripravništvo) v višini 150 EUR na mesec. Do tega dodatka je študent upravičen samodejno in zanj ne rabi zaprositi.

Dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje iz Poziva k oddaji vloge za dodelitev dodatnih finančnih sredstev udeležencem mobilnosti za študente z manj priložnostmi za udeležbo na praktičnem usposabljanju (SMP) za projektno leto 2022, so upravičeni do dodatne mesečne dotacije v višini 250 EUR.

Poziv in obrazec sta priložena k razpisu. Prijavo za dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi je treba poslati skupaj s prijavo za osnovno dotacijo.

Podpora za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna sredstva.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s  posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami Erasmus+ kontaktni osebi (koordinator projekta) na svoji matični instituciji in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji (CMEPIUS).

Podpora za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami temelji na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi.

ROK oddaje vloge: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami.

Dodatek za zeleno potovanje

Vsak udeleženec, ki izpolnjuje pogoje za trajnostno (zeleno) potovanje, je upravičen do dodatka. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katerem se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.

Kot dokazilo o uporabi trajnostnih prevoznih sredstev se uporablja častna izjava, ki jo podpišeta oseba, ki prejme nepovratna sredstva za potne stroške, in organizacija pošiljateljica.

Enkratni dodatek k individualni podpori za zeleno potovanje znaša 50 EUR in do 4 dodatni dnevi za pot. Udeleženec predloži dokazila za zeleno potovanje ob zaključku mobilnosti za obe smeri potovanja.

Vse dokumente in obrazce lahko najdeš na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.

Zapri