Preskoči na vsebino

O PROGRAMU

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja in usposabljanja.

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in stro​kovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma.

MOBILNOST Z NAMENOM PRIPRAVNIŠTVA V TUJINI

Erasmus+ program omogoča opravljanje pripravništva v podjetju ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu, ki se ga lahko udeležijo mladi diplomanti v obdobju 12 mesecev po diplomi v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

Sodelujoče države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Severna Makedonija, Norveška in Turčija.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • izboljšan učni uspeh;
  • boljša zaposljivost in poklicne možnosti;
  • okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo;
  • večja samostojnost in samozavest;
  • izboljšano znanje tujih jezikov;
  • okrepljena medkulturna zavest;
  • aktivnejša udeležba v družbi;
  • boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU;
  • večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.
Zapri